Kvalitetspolicy

Det övergripande målet för bättre kvalitet hos oss är att arbeta med vidareutveckling samt kompetenshöjning.

Detta innebär att:

•Vi strävar efter att alltid uppfylla kundernas krav och förväntningar
• Producera och leverera produkter och tjänster på avtalad tid
• Fortlöpande arbeta med förbättringsarbeten inom företaget för att uppnå våra mål
• Utbildning och kompetenshöjning samt ständigt förbättring av kvalitetssystemet
• Vi skall ha en god etik och arbetsmoral
• Uppföljning, efterkontroll och egenkontroll
• Tala samma språk i alla leden

Detta uppnår vi med kompetent personal som känner delaktighet, tar personliga initiativ och som har ett stort ansvarskännande. 

Vi arbetar med entreprenader, om och nybyggnad av rörinstallationer, service och underhåll av värme, sanitet, kyla, process och gaser, även medicinska.

Vi har kapacitet att utföra stora entreprenader och är också “specialister” på mindre och snabba jobb, mycket tack vare våra duktiga och självgående montörer och 16 st servicebilar som fungerar som rullande verkstäder.

Vi har många samarbetspartners, såväl byggare, privata fastighetsägare, industrier, samt statliga och kommunala beställare, som alla ställer höga krav på kvalitet, utförande och service.

Med hopp om fortsatt gott samarbete!

Ring oss: 021-813 80 09

Ring nu - Öppet 24/7

Få Offert

Få Offert

Tack, Meddelandet blev skickat!

Vi återkopplar så snart vi kan!